Servicios

Todos os permiso de conducción:

 

AM, A1, A2, A, B, BTP, C1, C, D1, D, CE, DE, BE

 

CAP INICIAL DE VIAXEIROS

 

CAP INICIAL DE MERCADORÍAS

 

CAP DE FORMACIÓN CONTINUA

 

MATERIAS PERIGOSAS OBTENCIÓN E RENOVACIÓN DE BÁSICO, CISTERNAS I EXPLOSIVOS